CTCP Cao su Sao Vàng (HOSE: SRC)

Sao Vang Rubber Joint Stock Company

19,500

-1,400 (-6.70%)
22/01/2020 15:00

Mở cửa19,800

Cao nhất20,300

Thấp nhất19,500

KLGD1,750

Vốn hóa547

Dư mua

Dư bán1,320

Cao 52T 31,100

Thấp 52T16,300

KLBQ 52T44,928

NN mua-

% NN sở hữu0.09

Cổ tức TM1,500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,474

P/E14.18

F P/E27.93

BVPS13,588

P/B1.44

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SRC: DRC CSM FPT POW MWG
Trending: HPG (21.957) - CTG (19.391) - VCB (18.808) - MBB (17.487) - VNM (16.836)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cao su Sao Vàng

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+5.41%

+/- Qua 1 tháng+4%

+/- Qua 1 quý+3.17%

+/- Qua 1 năm+8.03%

+/- Niêm yết+80.44%

Cao nhất 52 tuần (22/05/2019)*31,100

Thấp nhất 52 tuần (25/01/2019)*16,300

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)43,213

KLGD/Ngày (1 tháng)17,729

KLGD/Ngày (1 quý)9,756

KLGD/Ngày (1 năm)44,928

Nhiều nhất 52 tuần (30/05/2019)*761,490

Ít nhất 52 tuần (22/11/2019)*10