CTCP Cao su Sao Vàng (HOSE: SRC)

Sao Vang Rubber Joint Stock Company

16,000

(%)
27/03/2020 15:00

Mở cửa15,100

Cao nhất16,000

Thấp nhất15,100

KLGD6,020

Vốn hóa449

Dư mua1,210

Dư bán17,580

Cao 52T 31,100

Thấp 52T16,000

KLBQ 52T40,933

NN mua-

% NN sở hữu0.11

Cổ tức TM1,500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,474

P/E10.85

F P/E21.38

BVPS13,588

P/B1.18

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SRC: DRC VNM CSM HVN VCB
Trending: VNM (72.898) - VCB (55.409) - MWG (53.714) - HVN (53.179) - VIC (42.735)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cao su Sao Vàng

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-10.61%

+/- Qua 1 tháng-11.60%

+/- Qua 1 quý-15.79%

+/- Qua 1 năm-13.98%

+/- Niêm yết+48.05%

Cao nhất 52 tuần (22/05/2019)*31,100

Thấp nhất 52 tuần (26/03/2020)*16,000

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)5,184

KLGD/Ngày (1 tháng)4,984

KLGD/Ngày (1 quý)9,629

KLGD/Ngày (1 năm)41,257

Nhiều nhất 52 tuần (30/05/2019)*761,490

Ít nhất 52 tuần (22/11/2019)*10