CTCP Cao su Sao Vàng (HOSE: SRC)

Sao Vang Rubber Joint Stock Company

16,000

(%)
27/03/2020 15:00

Mở cửa15,100

Cao nhất16,000

Thấp nhất15,100

KLGD6,020

Vốn hóa449

Dư mua1,210

Dư bán17,580

Cao 52T 31,100

Thấp 52T16,000

KLBQ 52T40,933

NN mua-

% NN sở hữu0.11

Cổ tức TM1,500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,474

P/E10.85

F P/E21.38

BVPS13,588

P/B1.18

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SRC: DRC VNM CSM HVN VCB
Trending: VNM (72.898) - VCB (55.409) - MWG (53.714) - HVN (53.179) - VIC (42.735)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cao su Sao Vàng