CTCP Sara Việt Nam (HNX: SRA)

Sara Vietnam JSC

14,200

-100 (-0.70%)
18/09/2020 15:01

Mở cửa14,300

Cao nhất14,400

Thấp nhất14,100

KLGD141,700

Vốn hóa256

Dư mua213,500

Dư bán198,700

Cao 52T 15,000

Thấp 52T6,000

KLBQ 52T145,258

NN mua-

% NN sở hữu2.40

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*4,634

P/E3.09

F P/E2.24

BVPS21,075

P/B0.67

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SRA: AMV CVN ASM JVC HSG
Trending: HPG (48.871) - VNM (40.633) - HSG (33.367) - HVN (31.472) - MWG (29.574)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sara Việt Nam

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-4.05%

+/- Qua 1 tháng+27.93%

+/- Qua 1 quý+16.39%

+/- Qua 1 năm+61.68%

+/- Niêm yết-16.70%

Cao nhất 52 tuần (07/09/2020)*15,000

Thấp nhất 52 tuần (30/03/2020)*6,000

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)245,568

KLGD/Ngày (1 tháng)379,593

KLGD/Ngày (1 quý)253,983

KLGD/Ngày (1 năm)145,258

Nhiều nhất 52 tuần (20/08/2020)*1,159,260

Ít nhất 52 tuần (14/01/2020)*16,200