(Other: SPTAudit)

Open

High

Low

Vol

Market Cap.

Remain Bid

Remain Ask

52Wk High

52Wk Low

52Wk Avg Vol

Frgn Buy

Frgn Owned(%)

Dividend

Dividend Yield

Beta-

EPS*

P/E

F P/E

BVPS

P/B

* EPS in the company's latest annual Financial Statement Latest financial ratios: Close price and outstanding shares of last trading day
Trending: HPG (173,405) - MBB (151,678) - STB (106,456) - TCB (102,059) - CTG (95,799)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
Unit: Million Dong
Unit: Million Dong
HOSE | HNX | UPCoM | OTC Number of companies: 0

Name:

Abbreviation:

Address: AI-4 - Tổ 59 - Ngõ 126 Hoàng Quốc Việt - P.Nghĩa Tân - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

Telephone: (84.24) 3836 2836 - 5872 6387

Fax: (84.24) 3836 2836

Email:lehaikiemtoan@yahoo.com.vn

Website:#

Exchange: Khác

Sector: Professional, Scientific, and Technical Services

Industry: Legal Services, Accounting, Tax Preparation, Bookkeeping, and Payroll Services

Listing date:

Chartered capital: 2,000,000,000

Listed shares:

Shares outstanding:

Status: Operating

Tax code:

Establishment license:

Issued date:

Business license:

Issued date:

Main business scope:

- Các dịch vụ khác về tài chính, kế toán, thuế theo qui định của pháp luật
- Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính
- Tư vấn ứng dụng Công nghệ thông tin
- Tư vấn quản lý
- Dịch vụ bồi dưỡng cập nhật kiến thức tài chính, kế toán, thuế
- Dịch vụ định giá tài sản (Không bao gồm dịch vụ giám định, định giá tài sản thuộc thẩm quyền Nhà nước)
- Tư vấn nguồn nhân lực
- Dịch vụ kế toán
- Dịch vụ tư vấn thuế, tài chính
- Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính; Kiểm toán hoạt động; Kiểm toán tuân thủ; Kiểm toán nội bộ; Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành (kể cả báo cáo tài chính hàng năm); Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án; Kiểm toán thông tin tài chính

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.
  * Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.