CTCP Đầu tư Sao Thái Dương (HOSE: SJF)

Sunstar Investment Joint Stock Company

2,510

(%)

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa199

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 3,600

Thấp 52T1,200

KLBQ 52T897,730

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*64

P/E39.22

F P/E3.31

BVPS10,887

P/B0.23

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SJF: ITA HQC TNI ROS FLC
Trending: HPG (51.496) - VNM (34.771) - FLC (28.370) - ITA (26.950) - MWG (26.131)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Sao Thái Dương