CTCP Thủy điện Cần Đơn (HOSE: SJD)

Candon HydroPower Joint Stock Company

16,300

-50 (-0.31%)
07/04/2020 14:14

Mở cửa16,450

Cao nhất16,450

Thấp nhất15,900

KLGD26,220

Vốn hóa1,125

Dư mua13,700

Dư bán28,710

Cao 52T 19,100

Thấp 52T15,500

KLBQ 52T31,463

NN mua-

% NN sở hữu26.07

Cổ tức TM2,500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*2,228

P/E7.34

F P/E6.69

BVPS13,618

P/B1.20

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SJD: NT2 SBA TMP PPC HPG
Trending: MWG (60.341) - VNM (54.923) - HVN (48.875) - VCB (43.148) - VIC (37.118)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thủy điện Cần Đơn

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+3.82%

+/- Qua 1 tháng-3.55%

+/- Qua 1 quý-6.59%

+/- Qua 1 năm-12.82%

+/- Niêm yết+256.99%

Cao nhất 52 tuần (27/11/2019)*19,135

Thấp nhất 52 tuần (23/03/2020)*15,500

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)25,948

KLGD/Ngày (1 tháng)40,416

KLGD/Ngày (1 quý)29,446

KLGD/Ngày (1 năm)31,442

Nhiều nhất 52 tuần (11/11/2019)*133,320

Ít nhất 52 tuần (26/12/2019)*300