CTCP Thủy điện Cần Đơn (HOSE: SJD)

Candon HydroPower Joint Stock Company

17,000

-100 (-0.58%)
03/08/2020 15:00

Mở cửa17,100

Cao nhất17,100

Thấp nhất17,000

KLGD30,830

Vốn hóa1,173

Dư mua17,970

Dư bán9,560

Cao 52T 19,100

Thấp 52T15,500

KLBQ 52T31,980

NN mua-

% NN sở hữu26.26

Cổ tức TM2,500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*2,228

P/E7.68

F P/E7.39

BVPS11,851

P/B1.43

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SJD: NT2 NCT MBB HND HPG
Trending: HPG (67.200) - VNM (51.795) - MWG (41.346) - HVN (32.876) - FPT (29.194)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thủy điện Cần Đơn