CTCP Thủy điện Cần Đơn (HOSE: SJD)

Candon HydroPower Joint Stock Company

20,200

(%)
24/01/2022 15:00

Mở cửa20,500

Cao nhất20,550

Thấp nhất19,950

KLGD170,000

Vốn hóa1,393.77

Dư mua77,800

Dư bán18,600

Cao 52T 22,500

Thấp 52T16,600

KLBQ 52T197,796

NN mua9,800

% NN sở hữu14.48

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta0.52

EPS1,465

P/E13.79

F P/E9.97

BVPS13,092

P/B1.54

Chỉ số tài chính ngày gần nhất, EPS theo BCTC năm gần nhất
Mã xem cùng SJD: FLC NT2 TMP TTA HPG
Trending: FLC (224,874) - DIG (153,187) - HPG (149,281) - CEO (147,502) - ROS (128,197)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn tiền thân là Công ty B.O.T Cần Đơn được thành lập ngày 15/4/1998 của TCT Sông Đà. Ngày 11/10/2004, Công ty được Sở Kế hoạch đầu tư Bình Phước cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4403000032 hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần. Tổng Công ty Sông Đà là đơn vị giữ cổ phần chi phối (50.96%) đối với Công ty. Ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất và kinh doanh điện thương phẩm;... Xem thêm
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.