CTCP Thủy điện Cần Đơn (HOSE: SJD)

Candon HydroPower Joint Stock Company

16,200

-150 (-0.92%)
07/04/2020 15:00

Mở cửa16,450

Cao nhất16,450

Thấp nhất15,900

KLGD30,660

Vốn hóa1,118

Dư mua20,720

Dư bán18,230

Cao 52T 19,100

Thấp 52T15,500

KLBQ 52T31,463

NN mua-

% NN sở hữu26.07

Cổ tức TM2,500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*2,228

P/E7.34

F P/E6.69

BVPS13,618

P/B1.19

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SJD: NT2 SBA PPC HPG TMP
Trending: MWG (60.341) - VNM (54.923) - HVN (48.875) - VCB (43.148) - VIC (37.118)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thủy điện Cần Đơn