CTCP Sông Đà 1.01 (HNX: SJC)

Song Da 1.01 Joint Stock Company

Đang bị kiểm soát

800

100 (+14.29%)
29/05/2020 15:03

Mở cửa800

Cao nhất800

Thấp nhất800

KLGD6,000

Vốn hóa6

Dư mua13,100

Dư bán

Cao 52T 2,600

Thấp 52T400

KLBQ 52T4,004

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*28

P/E25

F P/E0.30

BVPS14,067

P/B0.06

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SJC: PNJ SJS VNM SHB PLX
Trending: HPG (63.996) - VNM (48.124) - MWG (45.178) - HVN (40.438) - FPT (33.860)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sông Đà 1.01