CTCP Sông Đà 1.01 (HNX: SJC)

Song Da 1.01 Joint Stock Company

Đang bị kiểm soát

1,200

(%)
20/01/2020 13:43

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa8

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 2,900

Thấp 52T1,100

KLBQ 52T4,610

NN mua-

% NN sở hữu0.47

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*28

P/E42.86

F P/E0.51

BVPS14,088

P/B0.09

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SJC: BID SJD PSI SIV SJ1
Trending: HPG (24.867) - CTG (22.210) - ROS (19.644) - VNM (18.670) - MBB (17.653)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sông Đà 1.01