CTCP Sông Đà 1.01 (HNX: SJC)

Song Da 1.01 Joint Stock Company

Tạm ngừng giao dịch

1,400

(%)
23/07/2020 00:00

Mở cửa1,400

Cao nhất1,400

Thấp nhất1,400

KLGD

Vốn hóa10

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 2,200

Thấp 52T400

KLBQ 52T3,302

NN mua-

% NN sở hữu0.47

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*28

P/E50

F P/E0.59

BVPS14,023

P/B0.10

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SJC: SJCS PNJ USD SJ1 VGC
Trending: HPG (53.301) - VNM (44.297) - HSG (38.074) - MWG (33.029) - MBB (32.182)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sông Đà 1.01