CTCP Sông Đà 1.01 (HNX: SJC)

Song Da 1.01 Joint Stock Company

Đang bị kiểm soát

1,300

(%)
26/02/2020 15:06

Mở cửa1,300

Cao nhất1,300

Thấp nhất1,300

KLGD

Vốn hóa9

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 2,600

Thấp 52T1,100

KLBQ 52T3,713

NN mua-

% NN sở hữu0.47

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*28

P/E46.43

F P/E0.55

BVPS14,061

P/B0.09

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SJC: PNJ VNM VJC PLX SJCS
Trending: VNM (33.732) - CTG (29.034) - MBB (25.868) - HPG (25.253) - ROS (22.692)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sông Đà 1.01