CTCP Sông Đà 1.01 (HNX: SJC)

Song Da 1.01 Joint Stock Company

Đang bị kiểm soát

1,300

100 (+8.33%)
10/07/2020 15:05

Mở cửa1,300

Cao nhất1,300

Thấp nhất1,300

KLGD9,900

Vốn hóa9

Dư mua11,300

Dư bán

Cao 52T 2,200

Thấp 52T400

KLBQ 52T3,705

NN mua-

% NN sở hữu0.47

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*28

P/E42.86

F P/E0.51

BVPS14,067

P/B0.09

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SJC: PNJ PVS ACM ROS ITA
Trending: HPG (50.851) - VNM (36.088) - FLC (28.596) - ITA (27.880) - MWG (26.259)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sông Đà 1.01