CTCP Hạ tầng Nước Sài Gòn (HOSE: SII)

Sai Gon Water Infrastructure Corporation

18,950

(%)
23/07/2019 15:00

Mở cửa18,950

Cao nhất18,950

Thấp nhất18,950

KLGD200

Vốn hóa1,223

Dư mua

Dư bán500

Cao 52T 25,000

Thấp 52T13,900

KLBQ 52T191

NN mua-

% NN sở hữu48.96

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS631

P/E30.03

F P/E16.49

BVPS24,023

P/B0.79

Mã xem cùng SII: CLW ABI BWE TDW BTW
Trending: HPG (27.425) - MWG (24.390) - VNM (24.046) - MBB (19.536) - VCB (17.353)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Hạ tầng Nước Sài Gòn