CTCP Đại lý Vận tải SAFI (HOSE: SFI)

Sea & Air Freight International

22,300

-600 (-2.62%)
18/02/2020 15:00

Mở cửa22,300

Cao nhất23,000

Thấp nhất22,300

KLGD1,360

Vốn hóa317

Dư mua450

Dư bán4,470

Cao 52T 25,700

Thấp 52T21,500

KLBQ 52T3,128

NN mua-

% NN sở hữu30.14

Cổ tức TM5,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*3,228

P/E7.09

F P/E7.82

BVPS31,310

P/B0.71

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SFI: MHC PIA VIP VTO PVO
Trending: CTG (31.180) - VNM (29.989) - MBB (27.039) - HPG (26.906) - ROS (22.656)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đại lý Vận tải SAFI