CTCP Phân Bón Miền Nam (HOSE: SFG)

The Southern Fretilizee JSC

5,700

-40 (-0.70%)
03/07/2020 15:00

Mở cửa5,700

Cao nhất5,800

Thấp nhất5,700

KLGD82,070

Vốn hóa273

Dư mua7,390

Dư bán3,510

Cao 52T 12,100

Thấp 52T4,700

KLBQ 52T47,355

NN mua-

% NN sở hữu1.29

Cổ tức TM2,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*32

P/E179.38

F P/E3.44

BVPS11,492

P/B0.50

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SFG: BFC MSN DCM HAG TS4
Trending: HPG (47.289) - VNM (42.677) - ITA (34.801) - FLC (33.202) - ROS (31.019)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Phân Bón Miền Nam

Ban lãnh đạo

Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2019Ông Nguyễn Văn QuýCTHĐQT-N/a11,999,879N/A
Ông Lê Việt HưngTVHĐQT1969N/a7741990
Ông Trần Phi HùngTVHĐQT1981ĐH Kinh tế324,5002010
Ông Đặng Tấn ThànhTGĐ/TVHĐQT-N/a61,935N/A
Ông Nguyễn Khả YêmPhó TGĐ1963N/a16,8971988
Ông Trần Hữu CuôngTVHĐQT/Phó TGĐ1961ĐH Kinh tế9,598,5241995
Ông Đỗ Văn TuấnKTT-N/a5N/A
Ông Phạm Đức HoàiTBKS-N/a31992
Bà Nguyễn Thị Thùy DươngThành viên BKS1983CN Kinh tế2015
Bà Vũ Trịnh Diễm HồngThành viên BKS1977N/a72003
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
30/06/2019Ông Nguyễn Văn QuýCTHĐQT-N/a11,999,879N/A
Ông Lê Việt HưngTVHĐQT1969N/a7741990
Ông Trần Phi HùngTVHĐQT1981ĐH Kinh tế324,5002010
Ông Đặng Tấn ThànhTGĐ/TVHĐQT-N/a61,935N/A
Ông Nguyễn Khả YêmPhó TGĐ1963N/a16,8971988
Ông Trần Hữu CuôngTVHĐQT/Phó TGĐ1961ĐH Kinh tế9,598,5241995
Ông Đỗ Văn TuấnKTT-N/a5N/A
Ông Phạm Đức HoàiTBKS-N/a31992
Bà Nguyễn Thị Thùy DươngThành viên BKS1983CN Kinh tế2015
Bà Vũ Trịnh Diễm HồngThành viên BKS1977N/a72003
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2018Ông Nguyễn Văn QuýCTHĐQT-N/a11,999,879N/A
Ông Lê Việt HưngTVHĐQT1969N/a7741990
Ông Trần Phi HùngTVHĐQT1981ĐH Kinh tế324,5002010
Ông Phùng Quang HiệpTGĐ/TVHĐQT1977T.S Kinh tế9,799,4672014
Ông Đặng Tấn ThànhPhó TGĐ-N/a61,935N/A
Ông Nguyễn Khả YêmPhó TGĐ1963N/a16,8971988
Ông Trần Hữu CuôngTVHĐQT/Phó TGĐ1961ĐH Kinh tế9,598,5241995
Ông Đỗ Văn TuấnKTT-N/a5N/A
Ông Phạm Đức HoàiTBKS-N/a1992
Bà Nguyễn Thị Thùy DươngThành viên BKS1983CN Kinh tế2015
Bà Vũ Trịnh Diễm HồngThành viên BKS1977N/a2003