CTCP Cơ khí Luyện kim (UPCoM: SDK)

Machanical Engineering & Metallurgy JSC

26,000

(%)
23/10/2020 12:33

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa68

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 36,400

Thấp 52T22,200

KLBQ 52T702

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,951

P/E8.81

F P/E8.45

BVPS17,929

P/B1.45

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SDK: PVI STK VGG VMC WCS
Trending: HPG (56.691) - TCB (47.331) - VNM (43.384) - MBB (42.372) - CTG (39.481)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cơ khí Luyện kim