CTCP Tư vấn Sông Đà (HNX: SDC)

Song Da Consulting Joint Stock Company

16,500

(%)
20/01/2020 12:31

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa43

Dư mua

Dư bán900

Cao 52T 16,500

Thấp 52T8,200

KLBQ 52T22

NN mua-

% NN sở hữu7.61

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*755

P/E21.85

F P/E8.61

BVPS20,514

P/B0.80

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SDC: SDE SDU SED SFC
Trending: HPG (24.867) - CTG (22.210) - ROS (19.644) - VNM (18.670) - MBB (17.653)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tư vấn Sông Đà