CTCP Tư vấn Sông Đà (HNX: SDC)

Song Da Consulting Joint Stock Company

11,600

(%)
22/01/2021 15:07

Mở cửa11,600

Cao nhất11,600

Thấp nhất11,600

KLGD

Vốn hóa30.27

Dư mua

Dư bán400

Cao 52T 14,900

Thấp 52T7,400

KLBQ 52T36

NN mua-

% NN sở hữu7.71

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*516

P/E22.48

F P/E12.10

BVPS20,272

P/B0.57

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SDC: A32 CAP CTP CVT DTK
Trending: HPG (81.145) - ROS (75.399) - MBB (68.296) - SHB (63.095) - STB (60.474)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tư vấn Sông Đà
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.