CTCP Sông Đà 7 (UPCoM: SD7)

Song Da 7 JSC

2,900

(%)
01/12/2020 15:01

Mở cửa2,900

Cao nhất2,900

Thấp nhất2,900

KLGD

Vốn hóa31

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 5,400

Thấp 52T2,400

KLBQ 52T5,915

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*157

P/E18.47

F P/E-20.61

BVPS11,487

P/B0.25

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SD7: PAS SDT
Trending: HPG (110.293) - VNM (44.662) - TCB (42.289) - MBB (38.469) - HSG (38.400)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sông Đà 7
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.