CTCP Sông Đà 7 (UPCoM: SD7)

Song Da 7 JSC

3,900

500 (+14.71%)
26/05/2020 15:01

Mở cửa3,900

Cao nhất3,900

Thấp nhất3,900

KLGD5,000

Vốn hóa41

Dư mua300

Dư bán74,200

Cao 52T 6,200

Thấp 52T2,600

KLBQ 52T6,155

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*157

P/E21.84

F P/E33.04

BVPS11,487

P/B0.34

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SD7: DCS HBC LCS TNI TOT
Trending: HPG (68.867) - MWG (53.972) - VNM (52.923) - HVN (40.878) - FPT (38.058)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sông Đà 7