CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (HOSE: SCS)

SCSC Cargo Service Corporation

157,500

(%)
19/08/2019 15:00

Mở cửa157,000

Cao nhất157,500

Thấp nhất157,000

KLGD10,800

Vốn hóa7,873

Dư mua4,230

Dư bán10,370

Cao 52T 164,100

Thấp 52T129,800

KLBQ 52T10,898

NN mua7,490

% NN sở hữu24.01

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS7,716

P/E20.41

F P/E18.13

BVPS17,430

P/B9.04

Mã xem cùng SCS: ACV SAS SGN VTP VJC
Trending: MWG (27.948) - HPG (26.811) - VNM (26.628) - FPT (20.762) - VGI (17.842)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+0.77%

+/- Qua 1 tháng-0.82%

+/- Qua 1 quý-1.07%

+/- Qua 1 năm-2.90%

+/- Niêm yết+408.06%

Cao nhất 52 tuần (27/05/2019)*164,100

Thấp nhất 52 tuần (18/10/2018)*129,800

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)6,647

KLGD/Ngày (1 tháng)7,302

KLGD/Ngày (1 quý)8,735

KLGD/Ngày (1 năm)10,898

Nhiều nhất 52 tuần (24/05/2019)*169,700

Ít nhất 52 tuần (12/03/2019)*10