CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (HOSE: SCS)

SCSC Cargo Service Corporation

157,500

(%)
19/08/2019 15:00

Mở cửa157,000

Cao nhất157,500

Thấp nhất157,000

KLGD10,800

Vốn hóa7,873

Dư mua4,230

Dư bán10,370

Cao 52T 164,100

Thấp 52T129,800

KLBQ 52T10,898

NN mua7,490

% NN sở hữu24.01

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS7,716

P/E20.41

F P/E18.13

BVPS17,430

P/B9.04

Mã xem cùng SCS: ACV SAS SGN VTP VJC
Trending: MWG (27.948) - HPG (26.811) - VNM (26.628) - FPT (20.762) - VGI (17.842)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn