CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (HOSE: SCS)

SCSC Cargo Service Corporation

132,200

6,700 (+5.34%)
12/16/2019 14:46

Mở cửa125,500

Cao nhất134,200

Thấp nhất125,500

KLGD8,380

Vốn hóa6,658

Dư mua2,310

Dư bán2,740

Cao 52T 163,600

Thấp 52T125,500

KLBQ 52T10,626

NN mua3,500

% NN sở hữu27.84

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*7,716

P/E16.26

F P/E14.54

BVPS20,613

P/B6.41

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SCS: ACV SGN VTP VNM POW
Trending: VNM (23.945) - HPG (23.764) - MSN (20.249) - FLC (17.066) - MWG (16.305)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn