CTCP Sông Đà Cao Cường (HNX: SCL)

Song Da Cao Cuong JSC

Đang bị kiểm soát

4,500

400 (+9.76%)
23/07/2019 14:59

Mở cửa4,500

Cao nhất4,500

Thấp nhất4,500

KLGD600

Vốn hóa63

Dư mua10,200

Dư bán16,700

Cao 52T 4,900

Thấp 52T2,200

KLBQ 52T3,901

NN mua100

% NN sở hữu0.04

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS-1,015

P/E-4.04

F P/E7.03

BVPS11,035

P/B0.41

Mã xem cùng SCL: CAG D11 FLC HMH LHG
Trending: HPG (27.425) - MWG (24.390) - VNM (24.046) - MBB (19.536) - VCB (17.353)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sông Đà Cao Cường