CTCP Sông Đà Cao Cường (HNX: SCL)

Song Da Cao Cuong JSC

Đang bị kiểm soát

3,500

(%)
17/05/2019 14:59

Mở cửa3,800

Cao nhất3,800

Thấp nhất3,500

KLGD1,900

Vốn hóa49

Dư mua1,500

Dư bán6,900

Cao 52T 3,700

Thấp 52T2,200

KLBQ 52T5,429

NN mua100

% NN sở hữu0.75

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS-1,015

P/E-3.45

F P/E22.51

BVPS11,037

P/B0.32

Mã xem cùng SCL: ICF IDJ L14 LCM PFL
Trending: VNM (22.127) - HPG (15.889) - QNS (14.683) - MWG (14.583) - HVN (14.009)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sông Đà Cao Cường