CTCP Sông Đà Cao Cường (HNX: SCL)

Song Da Cao Cuong JSC

Đang bị kiểm soát

4,400

(%)
17/07/2019 14:16

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa61

Dư mua10,300

Dư bán11,200

Cao 52T 4,900

Thấp 52T2,200

KLBQ 52T6,028

NN mua-

% NN sở hữu0.10

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS-1,015

P/E-4.33

F P/E7.55

BVPS11,037

P/B0.40

Mã xem cùng SCL: CMT PFL QNC S74 TBX
Trending: HPG (24.458) - MWG (23.666) - VNM (22.764) - QNS (15.913) - MBB (14.511)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sông Đà Cao Cường