CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (HOSE: SBT)

Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Joint Stock Company

14,350

350 (+2.50%)
05/08/2020 15:00

Mở cửa14,000

Cao nhất14,350

Thấp nhất13,800

KLGD3,854,150

Vốn hóa8,420

Dư mua43,930

Dư bán75,140

Cao 52T 22,100

Thấp 52T11,900

KLBQ 52T1,939,777

NN mua18,160

% NN sở hữu9.02

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*541

P/E25.88

F P/E19.81

BVPS12,992

P/B1.10

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SBT: MSN STB HSG VNM HPG
Trending: HPG (64.231) - VNM (45.990) - MWG (37.354) - HVN (32.778) - FPT (27.231)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+8.71%

+/- Qua 1 tháng+2.14%

+/- Qua 1 quý+1.41%

+/- Qua 1 năm-14.07%

+/- Niêm yết+58.63%

Cao nhất 52 tuần (27/02/2020)*22,100

Thấp nhất 52 tuần (25/03/2020)*11,900

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)2,951,742

KLGD/Ngày (1 tháng)3,693,246

KLGD/Ngày (1 quý)2,873,927

KLGD/Ngày (1 năm)1,934,698

Nhiều nhất 52 tuần (17/07/2020)*6,289,310

Ít nhất 52 tuần (19/09/2019)*933,450