CTCP Bia Sài Gòn - Bạc Liêu (UPCoM: SBL)

Saigon Baclieu Beer JSC

16,000

1,100 (+7.38%)
21/02/2020 15:03

Mở cửa16,000

Cao nhất16,000

Thấp nhất16,000

KLGD100

Vốn hóa192

Dư mua200

Dư bán8,600

Cao 52T 17,200

Thấp 52T10,800

KLBQ 52T1,957

NN mua-

% NN sở hữu0.26

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*3,163

P/E4.71

F P/E12.28

BVPS16,513

P/B0.97

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SBL: DSN SMB SB1 BSQ QNS
Trending: VNM (32.124) - CTG (26.431) - HPG (25.284) - MBB (25.276) - ROS (25.088)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Bia Sài Gòn - Bạc Liêu

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+10.34%

+/- Qua 1 tháng+8.25%

+/- Qua 1 quý+25.76%

+/- Qua 1 năm-1.55%

+/- Niêm yết+51.30%

Cao nhất 52 tuần (05/04/2019)*17,184

Thấp nhất 52 tuần (18/06/2019)*10,750

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)200

KLGD/Ngày (1 tháng)67

KLGD/Ngày (1 quý)602

KLGD/Ngày (1 năm)1,965

Nhiều nhất 52 tuần (16/07/2019)*172,200

Ít nhất 52 tuần (28/02/2019)*7