CTCP Bia Sài Gòn - Bạc Liêu (UPCoM: SBL)

Saigon Baclieu Beer JSC

12,900

(%)
23/09/2020 15:01

Mở cửa12,900

Cao nhất12,900

Thấp nhất12,900

KLGD

Vốn hóa155

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 16,000

Thấp 52T10,500

KLBQ 52T337

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,441

P/E8.95

F P/E-36.47

BVPS15,236

P/B0.85

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SBL: BSH BSP NNG NT2 SAC
Trending: HPG (53.301) - VNM (44.297) - HSG (38.074) - MWG (33.029) - MBB (32.182)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Bia Sài Gòn - Bạc Liêu

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-1.53%

+/- Qua 1 tháng-11.03%

+/- Qua 1 quý-4.44%

+/- Qua 1 năm-11.03%

+/- Niêm yết+21.99%

Cao nhất 52 tuần (21/02/2020)*16,000

Thấp nhất 52 tuần (24/04/2020)*10,500

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)84

KLGD/Ngày (1 tháng)46

KLGD/Ngày (1 quý)89

KLGD/Ngày (1 năm)337

Nhiều nhất 52 tuần (23/12/2019)*10,000

Ít nhất 52 tuần (25/02/2020)*1