CTCP Sông Ba (HOSE: SBA)

Song Ba Joint Stock Company

14,100

-200 (-1.40%)
13/07/2020 15:00

Mở cửa14,200

Cao nhất14,200

Thấp nhất14,100

KLGD520

Vốn hóa850

Dư mua15,600

Dư bán3,070

Cao 52T 15,800

Thấp 52T13,100

KLBQ 52T21,010

NN mua-

% NN sở hữu0.03

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,623

P/E8.81

F P/E11.79

BVPS13,041

P/B1.08

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SBA: GHC EVF CHP DRL PIC
Trending: HPG (51.496) - VNM (34.771) - FLC (28.370) - ITA (26.950) - MWG (26.131)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sông Ba

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+0.36%

+/- Qua 1 tháng+0.71%

+/- Qua 1 quý+4.83%

+/- Qua 1 năm+2.17%

+/- Niêm yết+75.33%

Cao nhất 52 tuần (13/12/2019)*15,800

Thấp nhất 52 tuần (31/03/2020)*13,100

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)18,998

KLGD/Ngày (1 tháng)19,809

KLGD/Ngày (1 quý)17,668

KLGD/Ngày (1 năm)21,010

Nhiều nhất 52 tuần (04/06/2020)*209,880

Ít nhất 52 tuần (07/05/2020)*30