CTCP Sông Ba (HOSE: SBA)

Song Ba Joint Stock Company

15,650

50 (+0.32%)
01/10/2020 15:00

Mở cửa15,500

Cao nhất15,650

Thấp nhất15,500

KLGD35,100

Vốn hóa943

Dư mua7,950

Dư bán22,200

Cao 52T 15,800

Thấp 52T13,100

KLBQ 52T21,941

NN mua-

% NN sở hữu0.04

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,623

P/E9.61

F P/E12.86

BVPS12,997

P/B1.20

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SBA: GHC DRL EVF CHP VSH
Trending: VNM (59.937) - HPG (51.587) - MBB (42.156) - STB (40.834) - HSG (39.083)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sông Ba

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng+4.33%

+/- Qua 1 quý+11.79%

+/- Qua 1 năm+4.68%

+/- Niêm yết+94.60%

Cao nhất 52 tuần (13/12/2019)*15,800

Thấp nhất 52 tuần (31/03/2020)*13,100

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)41,738

KLGD/Ngày (1 tháng)36,810

KLGD/Ngày (1 quý)30,964

KLGD/Ngày (1 năm)21,941

Nhiều nhất 52 tuần (04/06/2020)*209,880

Ít nhất 52 tuần (07/05/2020)*30