Công ty TNHH Kế toán và Kiểm toán Phương Nam (Khác: SAAC)

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa

Dư mua

Dư bán

Cao 52T

Thấp 52T

KLBQ 52T

NN mua

% NN sở hữu

Cổ tức TM

T/S cổ tức

Beta-

EPS*

P/E

F P/E

BVPS

P/B

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Trending: HPG (52.935) - VNM (42.921) - HSG (38.701) - MWG (30.564) - HVN (30.051)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Công ty TNHH Kế toán và Kiểm toán Phương Nam
- Kiểm toán báo cáo tài chính theo luật định
- Kiểm toán báo cáo tài chính để báo cáo thuế
- Kiểm toán báo cáo quyết toán công trình xây dựng
- Kiểm toán chi phí hoạt động
- Kiểm toán nội bộ
- Soát xét báo cáo tài chính
- Soát xét thông tin tài chính dựa theo các thủ tục thỏa thuận trước
- Soát xét việc tuân thủ pháp luật
- Đánh giá tình hình chấp hành nghĩa vụ thuế
- Quản lý rủi ro về thuế- Tư vấn hỗ trợ quyết toán thuế
- Tư vấn xin ưu đãi thuế và hoàn thuế
- Soát xét tờ khai thuế do doanh nghiệp/ cá nhân tự lập
- Lập tờ khai thuế cho cá nhân, cho cả người kê khai bên ngoài
- Tư vấn lập hồ sơ giải trình và xin hoàn thuế

Thông tin thành lập

Loại hình công tyCông ty kiểm toán
Giấy phép thành lập
Giấy phép Kinh Doanh
Mã số thuế
Mốc lịch sử
Trụ sở chính
• Địa chỉ1H Bà Triệu - P.12 - Q.5 - Tp.Hồ Chí Minh
• Điện thoại(84.28) 3957 4177 - 3957 4188
• Fax(84.28) 3957 4199
• Emailphuongnam@saac.com.vn
• Websitehttp://www.saac.com.vn
Văn phòng đại diện