CTCP Xây dựng FLC Faros (HOSE: ROS)

FLC Faros Construction Joint Stock Company

7,350

-430 (-5.53%)
28/02/2020 14:29

Mở cửa7,600

Cao nhất7,600

Thấp nhất7,260

KLGD3,414,320

Vốn hóa4,172

Dư mua31,450

Dư bán353,270

Cao 52T 35,700

Thấp 52T7,100

KLBQ 52T14,064,408

NN mua15,290

% NN sở hữu4.11

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*314

P/E24.78

F P/E13.80

BVPS10,645

P/B0.69

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng ROS: FLC GAB CTG HAI VNM
Trending: VNM (35.465) - CTG (31.090) - MBB (27.194) - HPG (24.469) - FPT (20.431)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xây dựng FLC Faros