CTCP Xây dựng FLC Faros (HOSE: ROS)

FLC Faros Construction Joint Stock Company

9,100

580 (+6.81%)
20/02/2020 15:00

Mở cửa8,800

Cao nhất9,110

Thấp nhất8,650

KLGD4,784,080

Vốn hóa5,165

Dư mua10,866,430

Dư bán436,070

Cao 52T 35,700

Thấp 52T7,100

KLBQ 52T14,070,146

NN mua170,050

% NN sở hữu4.35

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*314

P/E27.13

F P/E15.11

BVPS10,645

P/B0.85

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng ROS: FLC GAB HAI AMD CTG
Trending: VNM (30.048) - CTG (28.088) - MBB (26.544) - HPG (25.542) - ROS (25.360)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xây dựng FLC Faros