CTCP Cơ Điện Lạnh (HOSE: REE)

Refrigeration Electrical Engineering Corporation

32,700

-100 (-0.30%)
20/03/2019 10:51

Mở cửa32,700

Cao nhất32,950

Thấp nhất32,500

KLGD294,340

Vốn hóa10,139

Dư mua57,320

Dư bán31,630

Cao 52T 37,900

Thấp 52T28,100

KLBQ 52T544,351

NN mua-

% NN sở hữu49

Cổ tức TM1,600

T/S cổ tức0

Beta-

EPS5,754

P/E5.70

F P/E7.43

BVPS32,022

P/B1.02

Mã xem cùng REE: HPG VNM PPC YEG FPT
Trending: HPG (29.534) - VNM (27.751) - YEG (24.242) - CTG (22.034) - HSG (18.459)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cơ Điện Lạnh