Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (HNX: PVS)

PetroVietnam Technical Services Corporation

18,300

(%)
22/01/2020 15:02

Mở cửa18,300

Cao nhất18,500

Thấp nhất18,100

KLGD1,373,677

Vốn hóa8,747

Dư mua2,900,223

Dư bán984,423

Cao 52T 23,900

Thấp 52T16,400

KLBQ 52T2,739,370

NN mua79,000

% NN sở hữu21.45

Cổ tức TM1,200

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*2,028

P/E9.02

F P/E15.62

BVPS27,152

P/B0.67

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PVS: PVD CTG HPG BSR MBB
Trending: HPG (21.957) - CTG (19.391) - VCB (18.808) - MBB (17.487) - VNM (16.836)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+1.67%

+/- Qua 1 tháng+5.63%

+/- Qua 1 quý+3.86%

+/- Qua 1 năm+7.01%

+/- Niêm yết-26.69%

Cao nhất 52 tuần (20/05/2019)*23,942

Thấp nhất 52 tuần (02/12/2019)*16,439

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)1,604,393

KLGD/Ngày (1 tháng)1,982,307

KLGD/Ngày (1 quý)1,641,211

KLGD/Ngày (1 năm)2,744,743

Nhiều nhất 52 tuần (03/04/2019)*8,248,880

Ít nhất 52 tuần (25/12/2019)*384,465