Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (HNX: PVS)

PetroVietnam Technical Services Corporation

12,100

(%)
03/07/2020 15:04

Mở cửa12,200

Cao nhất12,300

Thấp nhất12,000

KLGD1,525,801

Vốn hóa5,783

Dư mua838,099

Dư bán2,005,599

Cao 52T 23,400

Thấp 52T9,000

KLBQ 52T3,145,736

NN mua200

% NN sở hữu11.63

Cổ tức TM1,200

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,602

P/E7.55

F P/E9.04

BVPS27,118

P/B0.45

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PVS: PVD HVN HPG ITA ROS
Trending: HPG (45.981) - VNM (41.262) - ITA (32.992) - FLC (31.140) - ROS (29.850)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam