CTCP Đầu tư PVR Hà Nội (UPCoM: PVR)

Hanoi PVR Investment JSC

1,300

(%)
14/10/2019 15:07

Mở cửa1,300

Cao nhất1,300

Thấp nhất1,300

KLGD

Vốn hóa67

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 1,800

Thấp 52T1,100

KLBQ 52T612

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-101

P/E-12.87

F P/E-37.75

BVPS9,147

P/B0.14

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PVR: ABI BSR C4G HVN PVO
Trending: VNM (25.315) - HPG (22.562) - MWG (21.029) - MBB (19.327) - FPT (18.939)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư PVR Hà Nội

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng-7.14%

+/- Qua 1 quý+8.33%

+/- Qua 1 năm-23.53%

+/- Niêm yết-92.68%

Cao nhất 52 tuần (22/03/2019)*1,800

Thấp nhất 52 tuần (28/12/2018)*1,100

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)120

KLGD/Ngày (1 tháng)86

KLGD/Ngày (1 quý)896

KLGD/Ngày (1 năm)612

Nhiều nhất 52 tuần (23/11/2018)*44,806

Ít nhất 52 tuần (02/08/2019)*80