CTCP Đầu tư PVR Hà Nội (UPCoM: PVR)

Hanoi PVR Investment JSC

1,700

(%)
07/07/2020 15:02

Mở cửa1,700

Cao nhất1,700

Thấp nhất1,700

KLGD

Vốn hóa88

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 1,700

Thấp 52T1,000

KLBQ 52T334

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-16

P/E-106.25

F P/E-3.45

BVPS9,127

P/B0.19

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PVR: PSB PXL OIL OGC PTT
Trending: HPG (49.269) - VNM (37.764) - ITA (30.322) - FLC (29.799) - ROS (27.704)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư PVR Hà Nội

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+13.33%

+/- Qua 1 tháng+13.33%

+/- Qua 1 quý+39.46%

+/- Qua 1 năm+39.46%

+/- Niêm yết-89.78%

Cao nhất 52 tuần (03/07/2020)*1,700

Thấp nhất 52 tuần (17/04/2020)*1,031

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)29

KLGD/Ngày (1 tháng)88

KLGD/Ngày (1 quý)272

KLGD/Ngày (1 năm)334

Nhiều nhất 52 tuần (09/08/2019)*23,127

Ít nhất 52 tuần (02/08/2019)*80