CTCP PVI (HNX: PVI)

PVI Holdings

38,400

(%)
23/08/2019 15:00

Mở cửa38,300

Cao nhất38,800

Thấp nhất37,800

KLGD391,184

Vốn hóa8,875

Dư mua102,616

Dư bán95,816

Cao 52T 39,800

Thấp 52T27,500

KLBQ 52T108,801

NN mua-

% NN sở hữu25.14

Cổ tức TM900

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*2,213

P/E17.35

F P/E15.32

BVPS30,143

P/B1.27

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PVI: BMI FPT BVH PVT PNJ
Trending: MWG (26.245) - VNM (25.754) - HPG (24.303) - FPT (21.272) - VGI (16.992)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP PVI