Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (HOSE: PVD)

PetroVietnam Drilling & Well Services Corporation

10,200

(%)
03/07/2020 15:00

Mở cửa10,350

Cao nhất10,350

Thấp nhất10,150

KLGD2,036,500

Vốn hóa4,300

Dư mua376,840

Dư bán323,570

Cao 52T 18,700

Thấp 52T6,800

KLBQ 52T3,418,840

NN mua-

% NN sở hữu12.02

Cổ tức TM1,500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*304

P/E33.55

F P/E8.60

BVPS33,648

P/B0.30

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PVD: PVS ROS ITA POW HVN
Trending: HPG (45.981) - VNM (41.262) - ITA (32.992) - FLC (31.140) - ROS (29.850)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí