Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (HOSE: PVD)

PetroVietnam Drilling & Well Services Corporation

11,600

200 (+1.75%)
25/09/2020 15:00

Mở cửa11,450

Cao nhất11,750

Thấp nhất11,350

KLGD10,216,640

Vốn hóa4,885

Dư mua487,580

Dư bán1,750,120

Cao 52T 18,200

Thấp 52T6,800

KLBQ 52T3,955,325

NN mua48,620

% NN sở hữu11.82

Cổ tức TM1,500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*304

P/E37.50

F P/E9.61

BVPS33,316

P/B0.35

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PVD: PVS PVT HSG POW HPG
Trending: HPG (49.259) - VNM (46.196) - MBB (41.184) - MWG (39.167) - HSG (36.302)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí

Ban lãnh đạo

Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
30/06/2020Ông Phạm Tiến DũngCTHĐQT1967KS Cơ Khí/CN Anh văn153,8682002
Ông Đỗ Đức ChiếnPhó CTHĐQT1963CN Chính trị/CN Luật4172010
Ông Hoàng Xuân QuốcTVHĐQT-N/a-Độc lập
Bà Nguyễn Thị ThủyTVHĐQT1968CN TCKT/ThS QTKD46,344Độc lập
Ông Nguyễn Văn ToànTVHĐQT1953KS Khoan dầuĐộc lập
Ông Văn Đức TờngTVHĐQT1954Tiến sĩ37,1342002
Ông Nguyễn Xuân CườngTGĐ/TVHĐQT1968ThS QTKD/KS Khoan dầu3,164Độc lập
Ông Đào Ngọc AnhPhó TGĐ1962KS Động lực17,7982008
Ông Đỗ Danh RạngPhó TGĐ1972ThS Kế toán75,4622008
Ông Hồ Vũ HảiPhó TGĐ1971Kỹ sư2006
Ông Trần Văn HoạtPhó TGĐ1960KS Khoan dầu32002
Ông Trịnh Văn VinhPhó TGĐ1963KS Cơ Khí82002
Ông Vũ Văn MinhPhó TGĐ1971Thạc sỹ Dầu khí22,269N/A
Ông Đoàn Đắc TùngKTT1972CN Kinh tế2002
Ông Vũ Thụy TườngTBKS1968CN Kinh tếN/A
Bà Nguyễn Thu TrúcThành viên BKS1980CN KTTCN/A
Ông Nguyễn Văn TàiThành viên BKS1978CN Tài Chính/CN LuậtN/A
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2019Ông Phạm Tiến DũngCTHĐQT1967KS Cơ Khí/CN Anh văn153,8682002
Ông Đỗ Đức ChiếnPhó CTHĐQT1963CN Chính trị/CN Luật4172010
Bà Nguyễn Thị ThủyTVHĐQT1968CN TCKT/ThS QTKD46,344Độc lập
Ông Nguyễn Văn ToànTVHĐQT1953KS Khoan dầuĐộc lập
Ông Văn Đức TờngTVHĐQT1954Tiến sĩ37,1342002
Ông Nguyễn Xuân CườngTGĐ/TVHĐQT1968ThS QTKD/KS Khoan dầu3,164Độc lập
Ông Đào Ngọc AnhPhó TGĐ1962KS Động lực17,7982008
Ông Đỗ Danh RạngPhó TGĐ1972ThS Kế toán75,4622008
Ông Hồ Vũ HảiPhó TGĐ1971Kỹ sư2006
Ông Trần Văn HoạtPhó TGĐ1960KS Khoan dầu32002
Ông Trịnh Văn VinhPhó TGĐ1963KS Cơ Khí82002
Ông Vũ Văn MinhPhó TGĐ1971Thạc sỹ Dầu khí22,269N/A
Ông Đoàn Đắc TùngKTT1972CN Kinh tế2002
Ông Vũ Thụy TườngTBKS1968CN Kinh tếN/A
Bà Nguyễn Thu TrúcThành viên BKS1980CN KTTCN/A
Ông Nguyễn Văn TàiThành viên BKS1978CN Tài Chính/CN LuậtN/A
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
30/06/2019Ông Phạm Tiến DũngCTHĐQT/TGĐ1967KS Cơ Khí/CN Anh văn153,8682002
Ông Đỗ Đức ChiếnPhó CTHĐQT1963CN Chính trị/CN Luật4142010
Ông Lê Văn BéTVHĐQT1947CN Tài Chính/CN Kinh tế7,652Độc lập
Bà Nguyễn Thị ThủyTVHĐQT1968CN TCKT/ThS QTKD46,344Độc lập
Ông Nguyễn Văn ToànTVHĐQT1953KS Khoan dầuĐộc lập
Ông Văn Đức TờngTVHĐQT1954Tiến sĩ37,1342002
Ông Đào Ngọc AnhPhó TGĐ1962KS Động lực17,7982008
Ông Đỗ Danh RạngPhó TGĐ1972ThS Kế toán75,4622008
Ông Hồ Vũ HảiPhó TGĐ1971Kỹ sư2006
Ông Nguyễn Xuân CườngTVHĐQT/Phó TGĐ1968KS Khoan dầu3,1642010
Ông Trần Văn HoạtPhó TGĐ1960KS Khoan dầu32002
Ông Trịnh Văn VinhPhó TGĐ1963KS Cơ Khí82002
Ông Vũ Văn MinhPhó TGĐ1971Thạc sỹ Dầu khí22,269N/A
Ông Đoàn Đắc TùngKTT1972CN Kinh tế2002
Ông Vũ Thụy TườngTBKS1968N/aN/A
Bà Nguyễn Thu TrúcThành viên BKS1980N/aN/A
Ông Nguyễn Văn TàiThành viên BKS1978CN Tài Chính/CN LuậtN/A