Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (HOSE: PVD)

PetroVietnam Drilling & Well Services Corporation

14,950

150 (+1.01%)
22/01/2020 15:00

Mở cửa14,800

Cao nhất15,100

Thấp nhất14,750

KLGD2,436,380

Vốn hóa6,296

Dư mua1,153,380

Dư bán438,540

Cao 52T 19,400

Thấp 52T14,500

KLBQ 52T2,623,917

NN mua226,120

% NN sở hữu18.78

Cổ tức TM1,500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*396

P/E37.37

F P/E12.48

BVPS32,956

P/B0.45

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PVD: PVS BSR CTG HPG FPT
Trending: HPG (10.712) - VNM (9.122) - FPT (8.648) - MBB (8.199) - MWG (7.886)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí

Ban lãnh đạo

Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
30/06/2019Ông Phạm Tiến DũngCTHĐQT/TGĐ1967KS Cơ Khí/CN Anh văn153,8682002
Ông Đỗ Đức ChiếnPhó CTHĐQT1963CN Chính trị/CN Luật4142010
Ông Lê Văn BéTVHĐQT1947CN Tài Chính/CN Kinh tế7,652Độc lập
Bà Nguyễn Thị ThủyTVHĐQT1968CN TCKT/ThS QTKD46,344Độc lập
Ông Nguyễn Văn ToànTVHĐQT1953KS Khoan dầuĐộc lập
Ông Văn Đức TờngTVHĐQT1954Tiến sĩ37,1342002
Ông Đào Ngọc AnhPhó TGĐ1962KS Động lực17,7982008
Ông Đỗ Danh RạngPhó TGĐ1972ThS Kế toán75,462N/A
Ông Hồ Vũ HảiPhó TGĐ1971Kỹ sưN/A
Ông Nguyễn Xuân CườngTVHĐQT/Phó TGĐ1968KS Khoan dầu3,1642010
Ông Trần Văn HoạtPhó TGĐ1960KS Khoan dầu32001
Ông Trịnh Văn VinhPhó TGĐ1963KS Cơ Khí82002
Ông Vũ Văn MinhPhó TGĐ1971Thạc sỹ Dầu khí22,269N/A
Ông Đoàn Đắc TùngKTT1972CN Kinh tế1998
Bà Vũ Thụy TườngTBKS1968N/aN/A
Bà Nguyễn Thu TrúcThành viên BKS-N/aN/A
Ông Nguyễn Văn TàiThành viên BKS1978CN Tài Chính/CN LuậtN/A
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2018Ông Đỗ Văn KhạnhCTHĐQT1961T.S Địa chất/KS Khoan dầu9,192N/A
Ông Đỗ Đức ChiếnPhó CTHĐQT1963CN Chính trị/CN Luật4142010
Ông Đào Văn MinhTVHĐQT-N/a261N/A
Ông Lê Văn BéTVHĐQT1947CN Tài Chính/CN Kinh tế7,652Độc lập
Bà Nguyễn Thị ThủyTVHĐQT1968CN TCKT/ThS QTKD46,344Độc lập
Ông Văn Đức TờngTVHĐQT1954Tiến sĩ17,1342002
Ông Phạm Tiến DũngTGĐ/TVHĐQT1967KS Cơ Khí/CN Anh văn153,8682002
Ông Đào Ngọc AnhPhó TGĐ1962KS Động lực7982008
Ông Đỗ Danh RạngPhó TGĐ1972ThS Kế toán46,992N/A
Ông Hồ Vũ HảiPhó TGĐ1971Kỹ sưN/A
Ông Nguyễn Xuân CườngPhó TGĐ1968KS Khoan dầu3,1642010
Ông Trần Văn HoạtPhó TGĐ1960KS Khoan dầu32001
Ông Trịnh Văn VinhPhó TGĐ1963KS Cơ Khí82002
Ông Vũ Văn MinhPhó TGĐ1971Thạc sỹ Dầu khí22,269N/A
Ông Đoàn Đắc TùngKTT1972CN Kinh tế1998
Bà Vũ Thụy TườngTBKS1968N/aN/A
Bà Nguyễn Thu TrúcThành viên BKS-N/aN/A
Ông Trần Đức CảnhThành viên BKS-N/a58N/A
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
30/06/2018Ông Đỗ Văn KhạnhCTHĐQT1961T.S Địa chất/KS Khoan dầu-N/A
Ông Đỗ Đức ChiếnPhó CTHĐQT1963CN Chính trị/CN Luật-2010
Ông Đào Văn MinhTVHĐQT-N/a2,761N/A
Ông Lê Văn BéTVHĐQT1947CN Tài Chính/CN Kinh tế7,652Độc lập
Bà Nguyễn Thị ThủyTVHĐQT1968CN TCKT/ThS QTKD46,344Độc lập
Ông Văn Đức TờngTVHĐQT1954Tiến sĩ37,1342002
Ông Phạm Tiến DũngTGĐ/TVHĐQT1967KS Cơ Khí/CN Anh văn-2002
Ông Đào Ngọc AnhPhó TGĐ1962KS Động lực17,7982008
Ông Đỗ Danh RạngPhó TGĐ1972ThS Kế toán75,462N/A
Ông Hồ Vũ HảiPhó TGĐ1971Kỹ sưN/A
Ông Nguyễn Xuân CườngPhó TGĐ1968KS Khoan dầu3,1642010
Ông Trần Văn HoạtPhó TGĐ1960KS Khoan dầu32001
Ông Trịnh Văn VinhPhó TGĐ1963KS Cơ Khí82002
Ông Vũ Văn MinhPhó TGĐ1971Thạc sỹ Dầu khí22,269N/A
Ông Đoàn Đắc TùngKTT1972CN Kinh tế1998
Bà Vũ Thụy TườngTBKS1968N/aN/A
Bà Nguyễn Thu TrúcThành viên BKS-N/aN/A
Ông Trần Đức CảnhThành viên BKS-N/a58N/A