Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (HOSE: PVD)

PetroVietnam Drilling & Well Services Corporation

14,900

-100 (-0.67%)
09/12/2019 15:00

Mở cửa15,000

Cao nhất15,200

Thấp nhất14,850

KLGD1,379,500

Vốn hóa6,275

Dư mua134,940

Dư bán93,990

Cao 52T 19,400

Thấp 52T12,600

KLBQ 52T2,575,000

NN mua2,870

% NN sở hữu20.87

Cổ tức TM1,500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*396

P/E37.88

F P/E12.65

BVPS32,956

P/B0.45

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PVD: PVS HPG GAS FLC POW
Trending: VNM (28.104) - HPG (23.364) - FLC (19.733) - MSN (19.606) - MWG (18.773)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí

Ban lãnh đạo

Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
30/06/2019Ông Phạm Tiến DũngCTHĐQT/TGĐ1967KS Cơ Khí/CN Anh văn153,8682002
Ông Đỗ Đức ChiếnPhó CTHĐQT1963CN Chính trị/CN Luật4142010
Ông Lê Văn BéTVHĐQT1947CN Tài Chính/CN Kinh tế7,652Độc lập
Bà Nguyễn Thị ThủyTVHĐQT1968CN TCKT/ThS QTKD46,344Độc lập
Ông Nguyễn Văn ToànTVHĐQT1953KS Khoan dầuĐộc lập
Ông Văn Đức TờngTVHĐQT1954Tiến sĩ37,1342002
Ông Đào Ngọc AnhPhó TGĐ1962KS Động lực17,7982008
Ông Đỗ Danh RạngPhó TGĐ1972ThS Kế toán75,462N/A
Ông Hồ Vũ HảiPhó TGĐ1971Kỹ sưN/A
Ông Nguyễn Xuân CườngTVHĐQT/Phó TGĐ1968KS Khoan dầu3,1642010
Ông Trần Văn HoạtPhó TGĐ1960KS Khoan dầu32001
Ông Trịnh Văn VinhPhó TGĐ1963KS Cơ Khí82002
Ông Vũ Văn MinhPhó TGĐ1971Thạc sỹ Dầu khí22,269N/A
Ông Đoàn Đắc TùngKTT1972CN Kinh tế1998
Bà Vũ Thụy TườngTBKS1968N/aN/A
Bà Nguyễn Thu TrúcThành viên BKS-N/aN/A
Ông Nguyễn Văn TàiThành viên BKS1978CN Tài Chính/CN LuậtN/A
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2018Ông Đỗ Văn KhạnhCTHĐQT1961T.S Địa chất/KS Khoan dầu9,192N/A
Ông Đỗ Đức ChiếnPhó CTHĐQT1963CN Chính trị/CN Luật4142010
Ông Đào Văn MinhTVHĐQT-N/a261N/A
Ông Lê Văn BéTVHĐQT1947CN Tài Chính/CN Kinh tế7,652Độc lập
Bà Nguyễn Thị ThủyTVHĐQT1968CN TCKT/ThS QTKD46,344Độc lập
Ông Văn Đức TờngTVHĐQT1954Tiến sĩ17,1342002
Ông Phạm Tiến DũngTGĐ/TVHĐQT1967KS Cơ Khí/CN Anh văn153,8682002
Ông Đào Ngọc AnhPhó TGĐ1962KS Động lực7982008
Ông Đỗ Danh RạngPhó TGĐ1972ThS Kế toán46,992N/A
Ông Hồ Vũ HảiPhó TGĐ1971Kỹ sưN/A
Ông Nguyễn Xuân CườngPhó TGĐ1968KS Khoan dầu3,1642010
Ông Trần Văn HoạtPhó TGĐ1960KS Khoan dầu32001
Ông Trịnh Văn VinhPhó TGĐ1963KS Cơ Khí82002
Ông Vũ Văn MinhPhó TGĐ1971Thạc sỹ Dầu khí22,269N/A
Ông Đoàn Đắc TùngKTT1972CN Kinh tế1998
Bà Vũ Thụy TườngTBKS1968N/aN/A
Bà Nguyễn Thu TrúcThành viên BKS-N/aN/A
Ông Trần Đức CảnhThành viên BKS-N/a58N/A
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
30/06/2018Ông Đỗ Văn KhạnhCTHĐQT1961T.S Địa chất/KS Khoan dầu-N/A
Ông Đỗ Đức ChiếnPhó CTHĐQT1963CN Chính trị/CN Luật-2010
Ông Đào Văn MinhTVHĐQT-N/a2,761N/A
Ông Lê Văn BéTVHĐQT1947CN Tài Chính/CN Kinh tế7,652Độc lập
Bà Nguyễn Thị ThủyTVHĐQT1968CN TCKT/ThS QTKD46,344Độc lập
Ông Văn Đức TờngTVHĐQT1954Tiến sĩ37,1342002
Ông Phạm Tiến DũngTGĐ/TVHĐQT1967KS Cơ Khí/CN Anh văn-2002
Ông Đào Ngọc AnhPhó TGĐ1962KS Động lực17,7982008
Ông Đỗ Danh RạngPhó TGĐ1972ThS Kế toán75,462N/A
Ông Hồ Vũ HảiPhó TGĐ1971Kỹ sưN/A
Ông Nguyễn Xuân CườngPhó TGĐ1968KS Khoan dầu3,1642010
Ông Trần Văn HoạtPhó TGĐ1960KS Khoan dầu32001
Ông Trịnh Văn VinhPhó TGĐ1963KS Cơ Khí82002
Ông Vũ Văn MinhPhó TGĐ1971Thạc sỹ Dầu khí22,269N/A
Ông Đoàn Đắc TùngKTT1972CN Kinh tế1998
Bà Vũ Thụy TườngTBKS1968N/aN/A
Bà Nguyễn Thu TrúcThành viên BKS-N/aN/A
Ông Trần Đức CảnhThành viên BKS-N/a58N/A