Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (HNX: PVC)

PetroVietNam Chemical And Services Joint Stock Corporation

6,000

(%)
01/10/2020 15:07

Mở cửa6,000

Cao nhất6,100

Thấp nhất6,000

KLGD417,049

Vốn hóa285

Dư mua395,851

Dư bán484,751

Cao 52T 7,500

Thấp 52T4,000

KLBQ 52T177,506

NN mua-

% NN sở hữu10.89

Cổ tức TM1,200

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*380

P/E15.79

F P/E44.78

BVPS17,103

P/B0.35

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PVC: PVS PVD PVB DXG BSR
Trending: VNM (59.937) - HPG (51.587) - MBB (42.156) - STB (40.834) - HSG (39.083)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP