CTCP May Xuất khẩu Phan Thiết (UPCoM: PTG)

Phan Thiet Gament Import - Export Joint Stock Company

2,100

(%)
05/06/2020 15:01

Mở cửa2,100

Cao nhất2,100

Thấp nhất2,100

KLGD

Vốn hóa10

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 2,500

Thấp 52T1,500

KLBQ 52T

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*4,482

P/E0.47

F P/E0.91

BVPS28,333

P/B0.07

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PTG: HPG VNX MEF CTD DCI
Trending: HPG (54.890) - ROS (46.345) - VNM (42.900) - MBB (40.992) - ITA (38.840)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP May Xuất khẩu Phan Thiết

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng0%

+/- Qua 1 quý0%

+/- Qua 1 năm+40%

+/- Niêm yết+16,053.85%

Cao nhất 52 tuần (06/06/2019)*2,500

Thấp nhất 52 tuần (28/06/2019)*1,500

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)-

KLGD/Ngày (1 quý)-

KLGD/Ngày (1 năm)-

Nhiều nhất 52 tuần (16/12/2019)*100

Ít nhất 52 tuần (16/12/2019)*100