CTCP Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh (HNX: PTD)

Phuc Thinh Design Construction Trading Corporation

16,200

(%)
27/02/2020 15:04

Mở cửa16,200

Cao nhất16,200

Thấp nhất16,200

KLGD

Vốn hóa52

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 19,900

Thấp 52T16,200

KLBQ 52T3

NN mua-

% NN sở hữu22.16

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*227

P/E71.37

F P/E12.96

BVPS19,912

P/B0.81

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PTD: EBA GDW PAC PCM PYU
Trending: VNM (35.465) - CTG (31.090) - MBB (27.194) - HPG (24.469) - FPT (20.431)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng0%

+/- Qua 1 quý0%

+/- Qua 1 năm-1.82%

+/- Niêm yết+4,764.86%

Cao nhất 52 tuần (14/06/2019)*19,900

Thấp nhất 52 tuần (24/07/2019)*16,200

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)-

KLGD/Ngày (1 quý)-

KLGD/Ngày (1 năm)3

Nhiều nhất 52 tuần (11/06/2019)*300

Ít nhất 52 tuần (31/01/2020)*8