CTCP Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh (HNX: PTD)

Phuc Thinh Design Construction Trading Corporation

14,600

(%)
13/07/2020 15:05

Mở cửa14,600

Cao nhất14,600

Thấp nhất14,600

KLGD

Vốn hóa47

Dư mua

Dư bán12,100

Cao 52T 18,000

Thấp 52T14,600

KLBQ 52T1

NN mua-

% NN sở hữu22.16

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*975

P/E14.97

F P/E11.68

BVPS18,706

P/B0.78

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Trending: HPG (50.957) - VNM (35.785) - FLC (28.620) - ITA (27.848) - MWG (26.389)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh