CTCP Phú Tài (HOSE: PTB)

Phu Tai Joint Stock Company

63,300

(%)
17/05/2019 15:00

Mở cửa63,300

Cao nhất64,200

Thấp nhất63,300

KLGD103,060

Vốn hóa2,994

Dư mua4,670

Dư bán5,980

Cao 52T 64,900

Thấp 52T52,000

KLBQ 52T103,021

NN mua30,300

% NN sở hữu16.80

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS8,389

P/E7.55

F P/E7.50

BVPS36,823

P/B1.72

Mã xem cùng PTB: MWG VNM PLX CTG HPG
Trending: VNM (22.127) - HPG (15.889) - QNS (14.683) - MWG (14.583) - HVN (14.009)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Phú Tài