CTCP Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam (HNX: PPE)

PetroVietnam Power Engineering JSC

Đang bị kiểm soát

8,200

(%)
19/02/2020 14:47

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa16

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 10,500

Thấp 52T5,400

KLBQ 52T10,164

NN mua-

% NN sở hữu0.27

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-779

P/E-10.53

F P/E12.19

BVPS4,728

P/B1.73

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PPE: POW PPP PPS PRC PPC
Trending: CTG (30.444) - VNM (30.019) - MBB (27.546) - HPG (26.184) - ROS (24.274)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam