CTCP Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam (HNX: PPE)

PetroVietnam Power Engineering JSC

Đang bị kiểm soát

4,900

(%)
25/09/2020 15:05

Mở cửa4,900

Cao nhất4,900

Thấp nhất4,900

KLGD

Vốn hóa10

Dư mua1,000

Dư bán1,000

Cao 52T 8,200

Thấp 52T3,700

KLBQ 52T6,805

NN mua-

% NN sở hữu0.27

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-779

P/E-6.29

F P/E7.29

BVPS4,543

P/B1.08

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PPE: VE4 KPF PPS BTT HIG
Trending: HPG (49.259) - VNM (46.196) - MBB (41.184) - MWG (39.167) - HSG (36.302)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam