CTCP Nhiệt điện Phả Lại (HOSE: PPC)

Pha Lai Thermal Power Joint Stock Company

23,100

-100 (-0.43%)
04/08/2020 15:00

Mở cửa23,600

Cao nhất23,600

Thấp nhất23,100

KLGD133,910

Vốn hóa7,406

Dư mua32,070

Dư bán890

Cao 52T 27,700

Thấp 52T19,700

KLBQ 52T239,497

NN mua4,600

% NN sở hữu16.49

Cổ tức TM2,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*3,933

P/E5.90

F P/E9.89

BVPS18,814

P/B1.23

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PPC: NT2 POW HND FPT VNM
Trending: HPG (67.200) - VNM (51.795) - MWG (41.346) - HVN (32.876) - FPT (29.194)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Nhiệt điện Phả Lại

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-2.12%

+/- Qua 1 tháng-4.74%

+/- Qua 1 quý-5.13%

+/- Qua 1 năm+1.08%

+/- Niêm yết+71.90%

Cao nhất 52 tuần (20/02/2020)*27,720

Thấp nhất 52 tuần (23/03/2020)*19,663

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)89,986

KLGD/Ngày (1 tháng)129,626

KLGD/Ngày (1 quý)163,848

KLGD/Ngày (1 năm)239,497

Nhiều nhất 52 tuần (10/10/2019)*967,510

Ít nhất 52 tuần (08/07/2020)*26,840