CTCP Nhiệt điện Phả Lại (HOSE: PPC)

Pha Lai Thermal Power Joint Stock Company

28,500

100 (+0.35%)
19/02/2020 15:00

Mở cửa28,400

Cao nhất28,800

Thấp nhất28,300

KLGD291,400

Vốn hóa9,137

Dư mua7,830

Dư bán10,880

Cao 52T 29,800

Thấp 52T20,500

KLBQ 52T465,330

NN mua29,010

% NN sở hữu16.40

Cổ tức TM2,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*3,501

P/E8.11

F P/E11.86

BVPS18,625

P/B1.53

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PPC: HND REE NT2 POW MBB
Trending: CTG (30.444) - VNM (30.019) - MBB (27.546) - HPG (26.184) - ROS (24.274)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Nhiệt điện Phả Lại

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+8.37%

+/- Qua 1 tháng+10.04%

+/- Qua 1 quý+9.39%

+/- Qua 1 năm+32.74%

+/- Niêm yết+103.44%

Cao nhất 52 tuần (10/07/2019)*29,842

Thấp nhất 52 tuần (20/02/2019)*20,517

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)319,527

KLGD/Ngày (1 tháng)244,905

KLGD/Ngày (1 quý)255,813

KLGD/Ngày (1 năm)465,330

Nhiều nhất 52 tuần (17/07/2019)*2,474,800

Ít nhất 52 tuần (31/12/2019)*50,400