CTCP Nhiệt điện Phả Lại (HOSE: PPC)

Pha Lai Thermal Power Joint Stock Company

24,250

100 (+0.41%)
03/07/2020 15:00

Mở cửa24,400

Cao nhất24,500

Thấp nhất24,200

KLGD28,510

Vốn hóa7,911

Dư mua8,480

Dư bán12,740

Cao 52T 28,600

Thấp 52T19,700

KLBQ 52T287,942

NN mua12,340

% NN sở hữu16.38

Cổ tức TM2,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*3,933

P/E6.14

F P/E10.29

BVPS18,615

P/B1.30

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PPC: NT2 HND HPG POW BWE
Trending: HPG (45.981) - VNM (41.262) - ITA (32.992) - FLC (31.140) - ROS (29.850)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Nhiệt điện Phả Lại