CTCP Nhiệt điện Phả Lại (HOSE: PPC)

Pha Lai Thermal Power Joint Stock Company

23,500

(%)

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa7,534

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 27,700

Thấp 52T19,700

KLBQ 52T238,704

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM2,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*3,933

P/E5.98

F P/E10.02

BVPS18,814

P/B1.25

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PPC: NT2 HND POW FPT VNM
Trending: HPG (64.231) - VNM (45.990) - MWG (37.354) - HVN (32.778) - FPT (27.231)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Nhiệt điện Phả Lại