CTCP Nhiệt điện Phả Lại (HOSE: PPC)

Pha Lai Thermal Power Joint Stock Company

25,900

(%)
17/01/2020 15:00

Mở cửa25,900

Cao nhất26,200

Thấp nhất25,550

KLGD110,390

Vốn hóa8,304

Dư mua8,990

Dư bán16,090

Cao 52T 29,800

Thấp 52T17,600

KLBQ 52T479,587

NN mua35,030

% NN sở hữu16.27

Cổ tức TM2,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*3,501

P/E7.40

F P/E10.81

BVPS18,640

P/B1.39

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PPC: HND NT2 REE POW CTG
Trending: HPG (24.754) - CTG (22.288) - ROS (19.511) - VNM (18.896) - MBB (17.674)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Nhiệt điện Phả Lại