Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (HOSE: POW)

PetroVietnam Power Corporation

10,050

(%)
14/07/2020 15:00

Mở cửa10,000

Cao nhất10,050

Thấp nhất9,950

KLGD1,668,900

Vốn hóa23,536

Dư mua751,670

Dư bán537,480

Cao 52T 14,700

Thấp 52T7,100

KLBQ 52T2,897,488

NN mua106,430

% NN sở hữu11.30

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,028

P/E9.78

F P/E11.52

BVPS12,765

P/B0.79

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng POW: BSR HPG PVD ROS MBB
Trending: HPG (46.938) - VNM (33.480) - FLC (26.449) - ITA (26.117) - MWG (25.469)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP

Cơ cấu sở hữu

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2019CĐ khác172,361,7507.36Chart cơ cấu sở hửu
CĐ Nhà nước1,872,141,47779.94Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam
CĐ nước ngoài297,417,69312.70
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
27/12/2018Cá nhân nước ngoài3,355,8720.14Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước75,029,2663.20
Tổ chức nước ngoài340,391,24314.54
Tổ chức trong nước50,953,7422.18
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
08/11/2018Cá nhân nước ngoài3,342,7770.14Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước81,674,7253.49
CĐ Nhà nước1,872,141,47779.94Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Tổ chức nước ngoài330,835,04314.13
Tổ chức trong nước53,877,5782.30