CTCP Thép Pomina (HOSE: POM)

Pomina Steel Corporation

Đang bị cảnh báo

5,000

(%)
07/08/2020 15:00

Mở cửa4,900

Cao nhất5,000

Thấp nhất4,900

KLGD18,800

Vốn hóa1,393

Dư mua840

Dư bán27,010

Cao 52T 6,900

Thấp 52T4,000

KLBQ 52T13,938

NN mua-

% NN sở hữu7.88

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-1,275

P/E-3.92

F P/E3.50

BVPS12,036

P/B0.42

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng POM: HPG HSG NKG VIS HVN
Trending: HPG (67.647) - VNM (46.791) - MWG (35.551) - HVN (33.459) - FPT (26.773)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thép Pomina