CTCP Thép Pomina (HOSE: POM)

Pomina Steel Corporation

5,900

(%)
20/01/2020 13:07

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa1,429

Dư mua30

Dư bán5,160

Cao 52T 8,300

Thấp 52T4,800

KLBQ 52T5,192

NN mua-

% NN sở hữu7.88

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,785

P/E3.31

F P/E3.59

BVPS14,670

P/B0.40

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng POM: HSG NKG HPG AGF AAA
Trending: HPG (24.867) - CTG (22.210) - ROS (19.644) - VNM (18.670) - MBB (17.653)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thép Pomina