CTCP Pymepharco (HOSE: PME)

Pymepharco Joint Stock Company

69,800

500 (+0.72%)
18/09/2020 15:00

Mở cửa69,300

Cao nhất69,800

Thấp nhất69,200

KLGD210

Vốn hóa5,236

Dư mua1,700

Dư bán5,000

Cao 52T 70,400

Thấp 52T48,600

KLBQ 52T18,513

NN mua-

% NN sở hữu62.07

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*4,252

P/E16.30

F P/E11.96

BVPS24,913

P/B2.80

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PME: DHG DMC IMP TRA HPG
Trending: HPG (48.871) - VNM (40.633) - HSG (33.367) - HVN (31.472) - MWG (29.574)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Pymepharco