CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (HOSE: PLP)

Pha Le Plastics Manufacturing and Technology Joint Stock Company

8,430

10 (+0.12%)
02/06/2020 15:00

Mở cửa8,700

Cao nhất8,700

Thấp nhất8,350

KLGD66,010

Vốn hóa211

Dư mua5,430

Dư bán11,110

Cao 52T 13,000

Thấp 52T5,600

KLBQ 52T35,245

NN mua-

% NN sở hữu9.89

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,204

P/E3.82

F P/E3.24

BVPS16,885

P/B0.50

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PLP: VIC NHH VNM EVG NTP
Trending: HPG (60.697) - VNM (45.532) - MWG (42.156) - HVN (40.819) - MBB (33.832)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê