CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (HOSE: PLP)

Pha Le Plastics Manufacturing and Technology Joint Stock Company

9,380

-120 (-1.26%)
24/02/2020 15:00

Mở cửa9,000

Cao nhất9,390

Thấp nhất8,840

KLGD6,600

Vốn hóa234

Dư mua550

Dư bán2,080

Cao 52T 13,000

Thấp 52T8,600

KLBQ 52T40,911

NN mua-

% NN sở hữu9.90

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*3,601

P/E2.64

F P/E3.65

BVPS16,374

P/B0.57

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PLP: NTP NHH VIC VNM HII
Trending: VNM (31.937) - CTG (26.205) - HPG (24.879) - MBB (24.832) - ROS (24.683)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê