CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (HOSE: PLP)

Pha Le Plastics Manufacturing and Technology Joint Stock Company

9,500

(%)
14/05/2021 15:00

Mở cửa9,500

Cao nhất9,600

Thấp nhất9,430

KLGD666,700

Vốn hóa380

Dư mua17,300

Dư bán6,800

Cao 52T 12,100

Thấp 52T5,100

KLBQ 52T667,612

NN mua-

% NN sở hữu2.90

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*995

P/E9.55

F P/E7.17

BVPS11,322

P/B0.84

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN Chỉ số tài chính cập nhật mới nhất: Giá đóng cửa và KLCPLH ngày gần nhất
Mã xem cùng PLP: HPG VNM FLC ROS BSR
Trending: HPG (158.631) - VNM (147.702) - MBB (128.787) - ROS (120.438) - TCB (107.607)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.